Selecteer een pagina

Dutch Authentics

Your next level Company

 

Dutch Authentics ontwikkelt en implementeert Serious Games. Hiermee ondersteunt Dutch Authentics organisaties prestaties te verbeteren en doelstellingen te behalen. Met de kracht van gaming biedt Dutch Authentics haar klanten een voortdurende impuls in hun performance management en talent management. Hiermee zijn zij in staat huidige en toekomstige ontwikkelingen succesvol op te vangen.

Vier eigenschappen van Gaming

Integreren in performance en talent management

Er zijn vier eigenschappen die iedere game, digitaal of niet, definiëren. Games bieden een gevoel van richting, de regels prikkelen het strategisch denkvermogen en de creativiteit, en het vrijwillige karakter geeft spelers een prettig en veilig gevoel. De puntentelling tenslotte, of een ander feedbacksysteem, voedt de hoop op succes.

Met Structured Gaming integreert Dutch Authentics de vier eigenschappen van Gaming in de inrichting van de werkzaamheden (performance management) en de ontwikkeling van medewerkers en management (talent management) in organisaties. Dutch Authentics kiest voor deze vier eigenschappen omdat Gamers experts zijn in concentratie en probleemoplossing, waarbij zij intuïtief opereren. Van de gamers verricht 70 procent online teamwork met een hoog niveau van onderling vertrouwen en loyaliteit. Dit laatste zorgt ervoor dat gamers veel informatie met elkaar delen. Dit zijn competenties die organisaties van hun medewerkers verlangen, maar in de dagelijkse realiteit onvoldoende zien terugkomen.

Meer informatie >

Online game omgeving

Creatieve en technische gelaagdheid

Met Structured Gaming worden gametechnieken ingebed in de dagelijkse werkzaamheden met behulp van online componenten. Afstand en tijd worden overbrugd, iedere medewerker kan meespelen en er zijn eindeloos veel contacten, kruisverbanden en beloningen mogelijk.

De mogelijkheden van de creatieve en technische gelaagdheid bewerkstelligt dat Structured gaming volledig afgestemd kan worden op uw organisatie om zo een maximale bijdrage te leveren aan prestaties in uw organisatie.

Integraal sturingsmodel

Samenwerken middels missies

Structured Gaming functioneert als het ware als een integraal sturingsmodel voor uw organisatie die leidt tot één taal, in één dashboard met aan elkaar gekoppelde activiteiten, resultaten en doelen. Binnen dit integraal sturingsmodel werken medewerkers middels missies gezamenlijk aan het behalen van doelstellingen (running the business) alsook aan de ontwikkeling van elkaars kennis, kunde en vaardigheden (changing the business) om zo hun prestaties te verbeteren en doelstellingen te behalen.

Optimale transfer of knowledge

Theorie en praktijk gekoppeld op de werkvloer

Structured Gaming biedt een optimale transfer of knowledge, omdat theoretische kennis gelijk wordt toegepast op de werkvloer in de dagelijkse werkzaamheden. Met de koppeling aan ons kennis- en netwerkplatform de Tafel van 5 is er voor uw medewerkers laagdrempelig toegang tot praktijkervaring, trainings- en coachingsmogelijkheden om zo hen te ondersteunen in hun ontwikkeling en het optimaal uitvoeren van hun werkzaamheden.

Strategic alignment

Meer mogelijkheden met vrijheid

Binnen zowel running als changing the business biedt Structured Gaming meer vrijheid voor zelfsturing, afwisseling, flexibiliteit en zelfontplooiing, maar ook de mogelijkheid om meer effectief te sturen op deze vrijheid. Hiermee is en blijft strategic alignment gewaarborgd. Dit sluit aan op de behoefte aan vrijheid die zich steeds meer manifesteert onder werknemers en toekomstige werknemers. Organisaties die talent willen binnenhalen en houden zullen dus een zekere vrijheid moeten bieden, maar vooral ook houvast.

Flow en Fun

Op de top van je vermogen

In een goede game speel je altijd op de uiterste rand van wat je kunt. Niets is zo boeiend als het werken op de top van je vermogen. Games roepen daarmee een flow op, die gelukzalige staat van mensen die volledig in hun werk opgaan. Met het toepassen van Structured Gaming streven we deze flow maar zeker ook een fun factor na, waarbij eventuele competitieve elementen het belang van samenwerken en deze fun factor versterken.