Selecteer een pagina

Vier eigenschappen van Gaming

Gamers zijn experts in concentratie en probleemoplossing. Van de gamers verricht 70 procent online teamwork met een hoog niveau van onderling vertrouwen en loyaliteit. Dit laatste zorgt ervoor dat gamers veel informatie met elkaar delen. Zo is de grootste Wiki pagina ter wereld van de game World of Warcraft, met ruim een kwart miljoen wiki artikelen. Dit zijn competenties die we maar al te graag van onze medewerkers verlangen, maar in de dagelijkse realiteit niet altijd zien terugkomen. Maar hoe komt het dan dat deze competenties zich in de gaming wereld manifesteren?

 

Dit heeft alles te maken met de vier eigenschappen die iedere game definiëren. Games bieden een gevoel voor richting, een doel of een specifieke uitkomst waar aan gewerkt moet worden om deze te halen. De regels leggen ‘beperkingen’ op en prikkelen daarmee het strategisch denkvermogen en soms ook de creativiteit. De puntentelling, of een ander feedback systeem, geeft aan hoe dicht men is bij het behalen van het doel. Real time feedback voedt de hoop op succes en geeft motivatie om verder te spelen. Het vrijwillige karakter tenslotte zorgt ervoor dat alle deelnemers bewust het doel, de regels en de feedback accepteren.

Gaming biedt mogelijkheden

Hoe kun je de eigenschappen van games en de opgedane competenties van gamers gebruiken c.q. omarmen in het ‘dagelijkse’ leven?

Gaming wordt sinds een aantal decennia met name toegepast voor bedrijfssimulaties en managementgames. Sinds een aantal jaar neemt online en mobiele gaming een sterke vlucht. Dit biedt mogelijkheden om de principes van gaming in organisaties toe te passen en te incorporeren in de dagelijkse werkzaamheden van management en medewerkers.

 

Kortom, hoe gebruik ik de basisprincipes van gaming en de hedendaagse mogelijkheden voor het inrichten en aansturen van de activiteiten van teams, afdelingen en organisaties en het ontwikkelen van medewerkers, management en organisaties.