Selecteer een pagina

Events

Kennis hebben is kennis delen

Vanuit Dutch Authentics zijn we op verschillende events aanwezig. Hier presenteren we wat games zo sterk maakt en welke mogelijkheden gaming biedt. Ook organiseren wij met de Tafel van 5 bijeenkomsten om kennis te delen en vraagstukken van organisaties te bespreken. De Tafel van 5 is gekoppeld aan onze Structured Games, waardoor de deelnemers laagdrempelig toegang hebben tot praktijkervaring, trainings- en coachingsmogelijkheden om hen zo te ondersteunen.

Tafel van 5 bijeenkomsten op soms verrassende locaties

De Tafel van 5 is een kennis- en netwerkplatform voor professionals die van elkaar willen leren. Dit kan zijn door het inbrengen van een vraagstuk, alsmede door mee te denken in oplossingen voor ingebrachte vraagstukken. Op basis van de aangeleverde vraagstukken organiseert de Tafel van 5 diverse bijeenkomsten op allerlei locaties. Het doel is ieders kennis- en ervaringsniveau naar een hoger niveau te tillen.

De kracht van de Tafel van 5 is dat de leden niet binnen één vakgebied c.q. kennisgebied vallen. Het brede scala aan vakgebieden, kennis en ervaring zorgt ervoor dat de vraagstukken vanuit diverse invalshoeken bekeken worden, hetgeen veelal verrassende en unieke oplossingen met zich meebrengt.

De ruim 50 leden leden komen onder ander uit de vakgebieden HRM, e-Marketing, Sales, Finance, Watermanagement, ICT, Interim Management, Coaching, Energie, Gebiedsontwikkeling, Projectmanagement, Informatiemanagement en Onderwijs.

Hoe de snelgroeiende gamecapaciteit te benutten

De publieke opinie zorgt er momenteel nog voor dat gamen wordt ontmoedigt en sporten wordt aangemoedigd. Onderzoek toont echter aan dat Gaming een hoop voordelen oplevert. Gaming wordt sinds een aantal decennia met name toegepast voor e-learning, bedrijfssimulaties en managementgames.

Iedere game (digitaal of niet) is te herleiden naar vier eigenschappen. Games bieden een gevoel voor richting, een doel of een specifieke uitkomst waar aan gewerkt moet worden om deze te halen. De regels leggen ‘beperkingen’ op en prikkelen daarmee het strategisch denkvermogen en soms ook de creativiteit. De puntentelling, of een ander feedback systeem, geeft aan hoe dicht men is bij het behalen van het doel. Real time feedback voedt de hoop op succes en geeft motivatie om verder te spelen. Het vrijwillige karakter tenslotte zorgt ervoor dat alle deelnemers bewust het doel, de regels en de feedback accepteren.

Wij vertellen graag op events hoe de kracht van gaming en de snelgroeiende gamecapaciteit daadwerkelijk benut kan worden op de (dagelijkse) werkvloer.