Selecteer een pagina

Games bieden effectieve mogelijkheden voor vrijheid

Frans Koemans

Vrijheid lijkt het toverwoord waar iedereen om schreeuwt. Terwijl de beste medewerkers de organisatie verlaten om voor zichzelf te beginnen, vragen de achterblijvers om flexibele uren en thuiswerken. Want vrijheid zorgt voor resultaat, zo wordt gedacht, en vrijheid maakt gelukkig. Wie als organisatie aantrekkelijk wil overkomen, biedt zijn mensen tegenwoordig ‘veel vrijheid’.

Maar vrijheid is niets als er niet tegelijk gestuurd wordt op heldere doelen en prestaties.

Als je geen deadlines of targets stelt, is het werk voor je gevoel nooit af. De roep om vrijheid komt onder andere voort uit de internetrevolutie en alle online mogelijkheden die dit met zich meebrengt. Wij willen meer vrijheid in ons werk, omdat dankzij nieuwe technologie dat ook steeds vaker kan. Mensen willen hun eigen koers bepalen, zelf beslissen wat ze doen en wanneer en dat niet voortdurend van hun baas of manager moeten horen. Het ‘onvrije’ gevoel zit vaak in de details van kantooromgevingen, aanwezigheidsplicht, rigide structuren en overmaat van toezicht.

Biedt het nieuwe werken dan de gewenste vrijheid?

Vrijheid geeft je weliswaar controle over je eigen bezigheden en tijdsindeling, maar controle over de inhoud van het werk, het gevoel dat je iets hebt gepresteerd, dat zit juist in sturing, in aangesproken worden op je prestaties. Mensen willen niet te vrij gelaten worden. Als je geen deadlines of targets hebt, is het werk voor je gevoel nooit af. Volkomen vrijgelaten worden in je werkzaamheden is voor veel mensen juist helemaal niet prettig. Daar ligt ook de valkuil van het nieuwe werken. Veel mensen willen helemaal niet zelf sturen, maar juist sturing krijgen.

Richt de werkzaamheden in volgens de 4 eigenschappen van Gaming

Games bieden een gevoel voor richting, hebben regels die ‘beperkingen’ opleggen en daarmee prikkelen, waarbij een direct feedback systeem aangeeft hoe dicht men is bij het behalen van het doel. Het vrijwillige karakter zorgt ervoor dat alle deelnemers bewust het doel, de regels en de feedback accepteren.

Door de doorvertaling van de organisatiedoelstellingen in een Game met missies voor de werkzaamheden creëer je helderheid over verwachtingen en doelstellingen, maar laat je medewerkers vrij in de invulling en uitvoering. Een feedbacksysteem zorgt voor een (directe) terugkoppeling over de uitvoering van de missies , dus ook of een missie al dan niet behaald is.

Alleen op output sturen werkt niet. Je creëert dan hoogstwaarschijnlijk een heel individualistische organisatie. De uitdaging is om inzet wel meetbaar te maken, maar zonder alleen naar cijfers te kijken. Een juiste opzet van de missies, waarbij ook co-op en groepsmissies worden toegepast, ondersteunt dit devies.