Selecteer een pagina

Get up, Stand up

Frans Koemans

Ruim een jaar geleden ben ik begonnen met de game Pokémon GO. Inmiddels heb ik level 30 bereikt, meer dan 2 miljoen XP verdiend en ruim 4.200 Pokémons gevangen. Maar het mooiste getal vind ik de ruim 1.100 kilometer die ik in dat jaar heb gelopen om dit te behalen. 1.100 actieve kilometers waarin ik mezelf door het spel heb laten aansporen om te gaan lopen. Daar waar ik voorheen ervoor koos om ‘s avonds rustig aan te doen of een korte wandeling te maken tijdens de lunchpauze, spoort de game mij aan om meer en verder te gaan lopen.

“Veranderen betekent het doorbreken van gedrags- en interactiepatronen.”

Sinds een paar maanden onderzoek ik de mogelijkheden voor het doorbreken van gedrags- en interactiepatronen. Deze patronen ontstaan door functionele handelingen door en tussen mensen. Maar als de context waarin mensen handelen, verandert, kan hetzelfde gedrags- en interactiepatroon ineens niet meer volstaan. De gedrags- en interactiepatronen zijn wel goed, maar niet langer functioneel voor de taak die moet worden verricht. In mijn rol als consultant begeleid ik regelmatig verandertrajecten. Daar kom ik gedrags- en interactiepatronen tegen, die geen bijdrage leveren aan de richting van het verandertraject. Zoals Albert Einstein zei: “de wereld die we hebben gecreëerd, is een product van onze manier van denken. Zij kan niet worden veranderd zonder onze manier van denken te veranderen.” Je hebt dus een passende interventiestrategie nodig om het disfunctionele gedrags- en interactiepatronen te doorbreken. Hiermee kan een nieuw en effectief gedrags- en interactiepatroon geïntroduceerd worden.

Maar wat is een passende interventiestrategie voor het doorbreken van je eigen gedrags- en interactiepatroon?

Het effect dat Pokémon GO heeft, heeft me bewust gemaakt van een mogelijke interventiestrategie. In een eerder blog schreef ik dat de beste gamers een structuur van kleine gewoontes of routines creëren en zo elke dag toewerken naar een toekomstige beloning. Deze gewoonten zorgen voor een verandering in de manier van denken. Je leert dat een offer van een korte termijn bevrediging bijdraagt aan een toekomstige beloning. De game Pokémon GO zette de verandering van niet of weinig bewegen om in bewust meer bewegen. Het doorbrak mijn bestaande patronen in kleine stapjes en introduceerde nieuwe patronen. Hierdoor behaalde ik in een jaar tijd level 30, ving ik ruim 4.200 Pokémons en liep ik meer dan 1.100 kilometer.

Deze ervaring gebruik ik bij het bouwen van een interventiestrategie in de vorm van een game. Deze game stimuleert, middels kleine dagelijkse acties, het doorbreken van het gedrag en de interactiepatronen van management en medewerkers in verandertrajecten.

Voor mijn zelfonderzoek combineer ik nu Pokémon GO met de Close the Rings challenge van Apple. Via mijn Apple Watch ga ik elke dag de uitdaging aan om 30 minuten flink actief te bewegen, om in een periode van 12 uur ieder uur op te staan en licht actief te zijn en om elke dag een x aantal actieve calorieën te verbruiken. De voortgang van deze uitdagingen zie ik real time op mijn Apple Watch. Daarnaast ontvang ik reminders over hoe actief ik nog moet zijn om mijn doel te bereiken en felicitaties als ik een doel heb bereikt. Dit zorgt ervoor dat ik regelmatig nog een extra blokje om ga om een Pokémon te vangen of na een lange dag werken nog ga skaten of lopen. Alles om mijn doel te behalen. Maar ook dat ik tijdens een vergadering soms even ga staan, wat voor sommigen al een interventiestrategie blijkt te zijn.